Wednesday, April 16, 2014

Rapporteren volgens Solvency-II nog 'grote uitdaging'

Risicomanagement         


Hoewel bijna 80 procent van de Europese verzekeraars denkt aan de vereisten van Solvency-II te kunnen voldoen voor de naar 1 januari 2016 verschoven invoering, vormen de rapportagevereisten nog een 'enorme uitdaging'.
Rapporteren volgens Solvency-II nog 'grote uitdaging'
Foto: 123 RF
Dat beeld komt naar voren uit de European Solvency II Survey van EY, waarbij 170 verzekeringsmaatschappijen in 20 Europese landen zijn onderzocht. De Nederlandse, Britse en Scandinavische verzekeraars zijn het best voorbereid, terwijl de Franse, Duitse, Griekse en Centraal- en Oost-Europese verzekeraars er minder vertrouwen in hebben.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de verzekeraars klaar zijn voor de implementatie van Pilaar 1 en voldoen aan de meeste vereisten voor Pilaar 2, het governance-systeem. Pilaar 3, de rapportagevereisten, vormt volgens de onderzoekers nog steeds 'een enorme uitdaging'.

Minder goed voorbereid
De opschorting van de deadline voor implementatie van Solvency II tot 2016 heeft volgens EY onder verzekeraars tot een groter vertrouwen geleid dat zij op tijd aan de vereisten kunnen voldoen. Wel wordt duidelijk dat sommige van hen minder voorbereid zijn dan zij zelf hadden verwacht.

Volgens EY-partner Paul de Beus hebben veel maatschappijen hun plannen simpelweg met minstens een jaar uitgesteld, wat deze partijen nu wel eens in de problemen zou kunnen brengen. Hoewel verzekeraars er geen twijfel over laten bestaan dat zij de effectiviteit van hun risicomanagement proberen te verbeteren, dient er wat betreft rapportage, data en IT nog wel het een en ander te gebeuren.'

Pilaar 1 en 2
Verzekeringsmaatschappijen lijken over het algemeen goed voorbereid te zijn op alle onderdelen van Pilaar 1, waarbij de Franse, Nederlandse en Italiaanse verzekeraars vrijwel volledig aan de eisen zullen voldoen. De Griekse, Portugese en Centraal- en Oost-Europese verzekeraars zijn minder voorbereid. Bijna 85 procent van de respondenten geeft echter aan dat zij wat betreft de effectiviteit en/of efficiƫntie bij het voldoen aan de vereisten op grond van Pilaar 2 nog ruimte voor verbetering zien.

De Beus: 'Verzekeraars weten dat zij de inbedding van een risicocultuur in de eerste lijn effectiever moeten aanpakken. De top-4 van verbeteringen waarvan verzekeraars hebben aangegeven dat deze de effectiviteit van hun risicomanagement zouden kunnen verhogen, hebben allemaal te maken met de interactie met de eerste lijn.'

Risicobeoordeling
'De veranderingen scoorden echter ook hoog als het ging om hoe moeilijk het zou zijn om ze te realiseren. Ondanks dat Nederland het verst is met de implementatie van de Own Risk & Solvency Assessment (ORSA), heeft de ORSA oefening 2013 van DNB nog wel een aantal bevindingen opgeleverd die verzekeraars kunnen gebruiken bij het maken van de Eigen Risico Beoordeling die sinds dit jaar verplicht is. Ook blijkt uit de beoordeling van DNB dat nog steeds slechts de helft van de verzekeraars het kapitaalbeleid voldoende inzichtelijk heeft kunnen maken.'

Verslaggeving overgang
De Beus zegt dat de mate waarin de maatschappijen klaar zijn voor implementatie sinds 2012 amper is verbeterd. 'Onzekerheid over de implementatie en herhaald uitstel wat betreft het tijdpad kunnen hiervoor een verklaring zijn maar het is van belang om deze projecten in 2014 voorrang te geven.'

'Gezien de huidige status moet de overgangsverslaggeving over 2015 grotendeels handmatig worden gedaan. Dat is geen wenselijke situatie gezien het feit dat Nederlandse verzekeraars al in 2015 verplicht zijn diverse kwartaal- en jaarstaten op Solvency II grondslagen en richtlijnen aan DNB te rapporteren.'

Data en systemen
De gereedheid van de data en systemen voor Pilaar 3 blijft volgens EY nog steeds achter op Pilaar 1 en 2. Circa 25 procent van de verzekeraars heeft een systeem geselecteerd om aan de vereisten van Pilaar 3 te kunnen voldoen. Daarnaast geeft tweederde van de respondenten aan dat de data en systemen er niet op zijn ontworpen om buiten de normale verslaggevingscyclus om ORSA's uit te voeren.

No comments:

Post a Comment