Sunday, June 1, 2014

OpenSSL krijgt nu wel serieuze aandacht

NIEUWS                                                                                                                                                                                   

De nasleep van het Heartbleed-debacle heeft tot gevolg dat OpenSSL fors onder handen wordt genomen.
De organisatie heeft ook de ruimte gekregen om andere belangrijke open source initiatieven ruime aandacht te geven, zoals OpenSSH (het protocol voor remote command line inlog) en het Network Time Protocol (voor de synchronisatie van computerklokken).
De Linux Foundation heeft de mogelijkheid gekregen doordat de Heartbleed-bug veel grote bedrijven en organisaties heeft doen beseffen hoe belangrijk het werk aan de opensource-protocollen is. Gezamenlijk hebben zij 5,4 miljoen dollar ingelegd, voor projecten in de komende drie jaar.

No comments:

Post a Comment