Friday, March 13, 2015

Rechter zet streep door bewaarplicht

Rechter zet streep door bewaarplicht


11-03-2015 11:54 | Door Pim van der Beek |


archief oud

Telecombedrijven en internetproviders hoeven geen metadata van internet- en telefoniegebruik te bewaren. De bewaarplicht, een wet die het verzamelen en opslaan van gegevens over internet- en telefoongebruik van burgers in Nederland verplicht, is door de uitspraak van een rechter in Den Haag buiten werking gesteld.

Volgens de rechter maakt de wet in zijn huidige vorm inbreuk op het Europese mensenrechtenverdrag. In het vonnis erkent de rechtbank dat het opheffen van de bewaarplicht nadelige gevolgen kan hebben voor het opsporen en veroordelen van misdadigers, maar rechtvaardigt dat niet dat de inbreuk op de privacy blijft voortbestaan.
Inbreuk op het Europese mensenrechtenverdrag mag volgens de rechter namelijk enkel als dat 'strikt noodzakelijk' is en dat is bij de schaal waarop dat nu gebeurt niet het geval, aldus de rechtbank.
De zaak was aangespannen door verschillende partijen die vinden dat de wet die telecom- en internetaanbieders verplicht om meta-data over communicatiegegevens te bewaren, in strijd is met de privacy van burgers.
De eisers zijn Stichting Privacy First, de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), internetprovider BIT en telecomaanbieders VOYS en SpeakUp. De procedure wordt gevoerd door Boekx Advocaten in Amsterdam.

Bewaarplicht


Onder de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie worden sinds 2009 de communicatiegegevens (telefonie- en internetverkeer) van iedereen in Nederland respectievelijk twaalf maanden en zes maanden opgeslagen voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. In het kort geding eisen de organisaties en ondernemingen dat die wet buiten werking wordt gesteld wegens strijd met het recht op privacy.
Volgens de eisende partijen is de Nederlandse bewaarplicht van telecommunicatie (dataretentie) in strijd met fundamentele grondrechten die privéleven, communicatie en persoonsgegevens beschermen.


Read more: http://www.computable.nl/artikel/nieuws/security/5241153/1276896/rechter-zet-streep-door-bewaarplicht.html#ixzz3UISAaPz5

No comments:

Post a Comment