Thursday, June 28, 2012

'Digitale veiligheid bij overheid moet beter'

'Digitale veiligheid bij overheid moet beter' 28 juni 2012 12:19ANPNIEUWS Overheden kunnen niet instaan voor de veiligheid van digitale gegevens van bijvoorbeeld burgers, omdat ze die veiligheid niet in alle gevallen op orde hebben. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zijn bestuurders zich te weinig bewust van de risico's. Acute veiligheidsproblemen zijn er echter niet. De onderzoeksraad concludeert dit vandaag in een rapport. De OVV stelt dat de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank hun zaken beter op orde hebben. Overheid controleert te weinig Maar over het algemeen vertrouwt de overheid te veel op andere partijen en controleert zelf te weinig of regels worden nageleefd. “We willen niet stellen dat je alle risico's kunt uitsluiten, maar de overheid moet zich wel bewust van de risico’s zijn”, benadrukt voorzitter Tjibbe Joustra. “Je moet, als het misgaat, de schade kunnen beperken.” Scherper toezicht nodig De onderzoeksraad wil daarom dat het bestuurlijk toezicht wordt verscherpt en dat de overheid zorgt dat de verantwoordelijke bestuurders meer kennis krijgen over de aansturing van digitale veiligheid. Afspraken om de veiligheid te kunnen garanderen bestaan al langer, maar worden ‘beperkt nageleefd’. Dat moet beter, benadrukt de raad. Ook zou de overheid publiekelijk verantwoording moeten afleggen.

No comments:

Post a Comment